مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SED

مخفف عبارت SED

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان از تأسیس...
KPD

مخفف عبارت KPD

Kommunistische Partei Deutschlands
حزب کمونیست آلمان حزبی سیاسی بود که در...
همت

مخفف عبارت همت

هسته‌های مقاومت تاکتیکی
همت نشریه‌ای بود که به صورت هفته‌نامه...
SCAM

مخفف عبارت SCAM

Séquentiel Couleur à Mémoire
سکام، (به فرانسوی به معنای رنگ متوالی...
NUMA

مخفف عبارت NUMA

Non-Uniform Memory Access
حافظه دسترسی غیریکپارچه یا نوما (NUMA)...
HDML

مخفف عبارت HDML

Handheld Device Markup Language
زبان ارتقاء انحصاری قدیمی برای ایجاد...
AVC

مخفف عبارت AVC

Antelope Valley College
کالج آنتلوپ ولی (AVC) یکی از کامل‌ترین...