مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OOPC

مخفف عبارت OOPC

Object Oriented Programming in C
آبجکتیو-سی یک زبان شی‌گرا است که با...
WGSR

مخفف عبارت WGSR

Water Gas Shift Reaction
واکنش تغییر آب-گاز یا واکنش شیفت آب-گاز...
شمپه

مخفف عبارت شمپه

شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته‌ای
دفاع ش‌م‌پ‌ه که کوتاه‌شده عبارت دفاع...
DST

مخفف عبارت DST

Daylight Saving Time
تغییر ساعت تابستانی یا صرفه‌جویی در...
SED

مخفف عبارت SED

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان از تأسیس...
KPD

مخفف عبارت KPD

Kommunistische Partei Deutschlands
حزب کمونیست آلمان حزبی سیاسی بود که در...
PIP

مخفف عبارت PIP

Price Interest Point
کلمه پیپ در فارکس، کوچک ترین واحد ارزش...