مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCL

مخفف عبارت PCL

Posterior Cruciate Ligament
رباط متقاطع پشتی یا صلیبی خلفی یا PCL...
AODV

مخفف عبارت AODV

Ad-Hoc On-Demand Distance Vector
پروتکل مسیریابی AODV یک پروتکل مسیریابی...
UNIFIL

مخفف عبارت UNIFIL

United Nations Interim Force In Lebanon
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در...
WIL

مخفف عبارت WIL

Whiplash Injury Leesing
سیستم WIL معمولا در صندلی های جلو ماشین...
ABC

مخفف عبارت ABC

Active Body Control
سيستم هيدرو الكترونيكي ساخته شده توسط...