مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LGQ

مخفف عبارت LGQ

Loop Quantum Gravity
گرانش کوانتومی حلقه‌ای (LQG)، یک نظریه...
CERL

مخفف عبارت CERL

Consortium of European Research Libraries
کنسرسیوم اروپایی کتابخانه‌های تحقیقاتی...
DARPA

مخفف عبارت DARPA

Defense Advanced Research Projects Agency
دارپا (DARPA) یا آژانس پروژه‌های...
ARPANET

مخفف عبارت ARPANET

Advanced Research Projects Agency Network
آرپانت (ARPANET) مخفف سازمان پروژه‌های...
عطف

مخفف عبارت عطف

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از ۱۸...
PEAR

مخفف عبارت PEAR

Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory
آزمایشگاه تحقیقات مهندسی غیرمتعارف...
IONS

مخفف عبارت IONS

Institute of Noetic Sciences
مؤسسه علوم معرفت‌بخشانه نام یک موسسه...