مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GS

مخفف عبارت GS

Gestational Sac
این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی...
EC

مخفف عبارت EC

Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با نماد...
DMPA

مخفف عبارت DMPA

Depot medroxyprogesterone acetate
MPA مخفف است. DMPA که در استرالیا وجود...
DMPA

مخفف عبارت DMPA

Depot medroxyprogesterone acetate
MPA مخفف است. DMPA که در استرالیا وجود...
HCG

مخفف عبارت HCG

Human Chorionic Gonadotropin
هورمون اچ‌سی‌جی (HCG) از هورمون‌هایی...