مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PESA

مخفف عبارت PESA

Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration
در روش PESA بدون باز کردن پوست بیضه و...
PGD

مخفف عبارت PGD

Preimplantation Genetic Disorders
وجود بیماری‌های ژنتیكی در زوجین یا...
BPP

مخفف عبارت BPP

Biophysical Profile
ارزیابی‌های سلامت جنین یکی از مهم‌ترین...
HDH

مخفف عبارت HDH

Humidification–DeHumidification
نمک‌زدایی یا شیرین کردن آب (HDH) اشاره...
PXE

مخفف عبارت PXE

PseudoXanthoma Elasticum
PXE یک بیماری ژنتیکی است که باعث کانی...
ENFP

مخفف عبارت ENFP

Extraverted, Intuitive, Feeling, and Prospecting
برونگرا ، شهودی ، احساساتی و آینده نگری...