مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CAFA

Central Asian Football Association

فدراسیون فوتبال مرکز آسیا، فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی یا فدراسیون فوتبال آسیای میانه (CAFA) اتحادیه‌ای از فدراسیون‌های فوتبال کشورهای منطقه آسیای مرکزی است که در سال ۲۰۱۴ تشکیل شد. این فدراسیون به رهبری فدراسیون فوتبال ایران، عضو سابق ناحیه غرب آسیا و فدراسیون فوتبال افغانستان، عضو سابق ناحیه جنوب آسیا ایجاد شده‌است. این نهاد برگزارکننده مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی است.
CAFA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود