مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IFJ

International Federation of Journalists

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران یک فدراسیون اتحادیه جهانی از انجمن‌های صنفی یا اتحادیه‌های صنفی روزنامه‌نگاران است. هدف اصلی این سازمان تقویت حقوق و آزادی روزنامه‌نگاران می‌باشد.

همچنین هویت آن در جهت حمایت از عدالت اجتماعی، حقوق کارگری، جهانی سازی، حقوق بشر، دمکراسی و مبارزه با فساد و فقر شکل گرفته‌است.
این فدراسیون تاکنون بیانیه‌های متعددی در محکومیت سرکوب روزنامه نگاران در ایران نیز صادر کرده است.
IFJ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود