مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ESO

مخفف عبارت ESO

European Southern Observatory
رصدخانه جنوبی اروپا یا ESO سازمانی...
GTC

مخفف عبارت GTC

Gran Telescopio Canarias
تلسکوپ بزرگ جزایر قناری (GTC) نام یکی...
TMT

مخفف عبارت TMT

Thirty Meter Telescope
تلسکوپ سی متری که به اختصار TMT نامیده...
ARO

مخفف عبارت ARO

Arizona Radio Observatory
رصدخانه رادیویی آریزونا یک مرکز نجوم...