مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FPGA

مخفف عبارت FPGA

Field Programmable Gate Array
آرایه دریچه‌ای برنامه‌پذیر میدانی یا...
PLC

مخفف عبارت PLC

Programmable Logic Controller
پی‌ال‌سی (PLC) یا کنترل‌گرهای منطقی...
TTL

مخفف عبارت TTL

Transistor Transistor Logic
مدارهای منطقی بر پایه دستگاه‌‌های...
FPLA

مخفف عبارت FPLA

File Programming Logik Array
به‌معنای آرایه منطقی برنامه‌پذیر در محل...