مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRGC

مخفف عبارت IRGC

Islamic Revolution Guards Corpse
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران...
LDAP

مخفف عبارت LDAP

Lightweight Directory Access Protocol
LDAP روش استانداردی برای دسترسی و به...