مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VCS
مخفف عبارت VCS
Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...
DINK
مخفف عبارت DINK
Dual Income, No Kids
خانواده بدون فرزند به زوجی گفته می‌شود...
SUMO
مخفف عبارت SUMO
Suggested Upper Merged Ontology
یک آنتولوژی سطح بالا که چندین آنتولوؤی...
FEMA
مخفف عبارت FEMA
Federal Emergency Management Agency
سازمان مدیریت بحران فدرال که به اختصار...
FCC
مخفف عبارت FCC
Fluid catalytic cracking
کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر، یکی از...