مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AML

مخفف عبارت AML

Anti Money Laundering
قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین...
EDTA

مخفف عبارت EDTA

Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) یک...
سانا

مخفف عبارت سانا

سازمان انرژی‌های نو ایران
امروزه رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن...
LSD

مخفف عبارت LSD

Lysergic Acid Diethylamide
ال اس دی با نام شیمیایی اسید لیزرجیک دی...
CVD

مخفف عبارت CVD

Chemical Vapor Deposition
انباشت به روش تبخیر شیمیایی یا رسوب...