مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TIFF

مخفف عبارت TIFF

Toronto International Film Festival
جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو (Toronto...