مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICF

مخفف عبارت ICF

Inertial Confinement Fusion
هَم‌جوشی مَحصورسازی لَختی (ICF)‏ نوعی...
EAF

مخفف عبارت EAF

Electrical Arc Furnace
کوره قوس الکتریکی که به صورت مخفف EAF...
ACSOPRI

مخفف عبارت ACSOPRI

Automatic Collection System Observation Radar Information
مجموعه رادار هواشناسي ACSOPRI مجموعه...
API

مخفف عبارت API

American Petrolume Institute
موسسه نفت و محصولات نفتی آمریکا این...
GSU

مخفف عبارت GSU

Generator Step Up transformer
ترانسفورماتور افزاینده ی ولتاژ ژنراتور...