مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IFJ

مخفف عبارت IFJ

International Federation of Journalists
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران یک...
شیت

مخفف عبارت شیت

شورای یاوری تهیدستان
در ماه‌های منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷،...
نوپو

مخفف عبارت نوپو

نیروی ویژه پاد وحشت
نیروی ویژه پاد وحشت با نام اختصاری نوپو...