مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBR

Complete Bed Rest

استراحت مطلق
CBR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود