مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UPS

مخفف عبارت UPS

United Parcel Service
یو پی اس یا یونایتد پارسل سرویس تاسیس...
UPS

مخفف عبارت UPS

Uninterruptible Power Supply
منبع تغذیه اضطراری یا یوپی‌اس، یک...