مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HFS

مخفف عبارت HFS

Hierarchical File System
نخستین سیستم فایل استفاده شده در مک...
MCSA

مخفف عبارت MCSA

Microsoft Certified Solutions Associate
مدیریت سیستم‌ها ( MCSA ) که این مدرک که...
CAO

مخفف عبارت CAO

Chief Administrative Officer
مدیر ارشد اداری (CAO) یکی از عنوان‌های...