مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CGT

مخفف عبارت CGT

Capital Gains Tax
مالیات بر سود سرمایه، که عمدتا به صورت...
HFS

مخفف عبارت HFS

Hierarchical File System
نخستین سیستم فایل استفاده شده در مک...
MCSA

مخفف عبارت MCSA

Microsoft Certified Solutions Associate
مدیریت سیستم‌ها ( MCSA ) که این مدرک که...
CAO

مخفف عبارت CAO

Chief Administrative Officer
مدیر ارشد اداری (CAO) یکی از عنوان‌های...