مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HM

مخفف عبارت HM

Heard and McDonald Islands
مخفف جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد...