مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ZOPFAN

مخفف عبارت ZOPFAN

Zone of Peace, Freedom and Neutrality
منطقه صلح، آزادی و بی طرفی بیانیه‌ای...
CIKA

مخفف عبارت CIKA

Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia
کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا به...
DFG

مخفف عبارت DFG

Deutsche Forschungs Gemeinschaft
بنیاد پژوهش آلمان (د.اف.گ)، سازمان...
FNA

مخفف عبارت FNA

Flora of North America North of Mexico
گیاهان آمریکای شمالی (معمولاً به صورت...
ICPO

مخفف عبارت ICPO

International Criminal Police Organization
پلیس بین‌الملل یا اینترپل، سازمانی...