مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IGTV

مخفف عبارت IGTV

InstaGram Television
اینستاگرام اجازه پخش فیلم‌های طولانی‌تر...
KARMA

مخفف عبارت KARMA

Kay Algorithmic Realtime Music Architecture
کارما به معنای معماری الگوريتميك موسیقی...
RTSP

مخفف عبارت RTSP

Real-Time Streaming Protocol
پروتکل جریان بلادرنگ مخفف آرتی‌اس‌پی...
ESPN

مخفف عبارت ESPN

Entertainment and Sports Programming Network
ای‌اس‌پی‌ان (ESPN)‏ کوتاه شدهٔ نام...