مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UMG

مخفف عبارت UMG

Universal Music Group
گروه موسیقی یونیورسال، (UMG) شرکت ضبط و...