مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LBT

مخفف عبارت LBT

Large Binocular Telescope
تلسکوپ ال‌بی‌تی (LBT) نام بزرگ‌ترین و...
AMOLED

مخفف عبارت AMOLED

Active-matrix organic light-emitting diode
دیود گسیل نور ارگانیک ماتریس فعال، که...
BNCT

مخفف عبارت BNCT

Boron Neutron Capture Therapy
درمان با گیراندازی نوترون بور مشهور به...
GCFR

مخفف عبارت GCFR

Gas cooled fast reactor
راکتور سریع خنک شده گازی یا راکتورهای...