مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VAC

مخفف عبارت VAC

Visa Application Center
بعضی از کارهای مربوط به سفارتخانه‌ها...
DRDC

مخفف عبارت DRDC

Defence Research and Development Canada
تحقیقات دفاع و توسعه کانادا یکی از...
CAMPEP

مخفف عبارت CAMPEP

Commission on Accreditation of Medical Physics Education Programs
کمیسیون اعتباری برنامه‌های آموزشی فیزیک...
ABR

مخفف عبارت ABR

American Board of Radiology
بورد رادیولوژی آمریکا تاسیس ۱۹۳۴، معروف...