مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EMAA

مخفف عبارت EMAA

European Medicines Agency‎
آژانس دارویی اروپا، یکی از نهادهای...
IUCN

مخفف عبارت IUCN

International Union for Conservation of Nature
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت...
CDU

مخفف عبارت CDU

Christlich Demokratische Union Deutschlands
اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (CDU)...
UPU

مخفف عبارت UPU

Universal Postal Union
اتحادیه جهانی پست (UPU) نخستین انجمن در...
DDP

مخفف عبارت DDP

Deutsche Demokratische Partei
حزب دموکرات آلمان (DDP) حزبی آلمانی بود...