مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شاپا

مخفف عبارت شاپا

شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها...
FEC

مخفف عبارت FEC

Forward Error Correction
نرخ تصحیح خطا. در الکترونیک و سیستم پخش...
VPI

مخفف عبارت VPI

Virtual Path Identifier
عبارت VPI به معنای مشخص کننده هویت مسیر...