مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

سیتا

مخفف عبارت سیتا

سرمايه گذاری سيمان تامين
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین یا هلدینگ...
شاروم

مخفف عبارت شاروم

شیمیایی پتروشيمی اروميه
نماد گروه صنایع شیمیایی پتروشيمی اروميه...
شپنا

مخفف عبارت شپنا

شیمیایی پالايش نفت اصفهان
نماد گروه صنایع شیمیایی پالايش نفت...