مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شاروم
مخفف عبارت شاروم
شیمیایی پتروشيمی اروميه
نماد گروه صنایع شیمیایی پتروشيمی اروميه...
شپنا
مخفف عبارت شپنا
شیمیایی پالايش نفت اصفهان
نماد گروه صنایع شیمیایی پالايش نفت...
HEPCO
مخفف عبارت HEPCO
Heavy Equipment Production Company
شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکو اراک...