مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SBWR

Simplified Boiling Water Reactor

SBWR مخفف Simplified Boiling Water Reactor است، و بجای نیروی رانشی مصنوعی، از قوه جاذبه در سیستم چرخش سیالات خود بهره می‌برد. این راکتور ساخت شرکت ژنرال الکتریک است.
SBWR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود