مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ROMA

مخفف عبارت ROMA

Risk of Ovarian Malignancy Algorithm
سرطان تخمدان چهارمین عامل مرگ و میر...
RDFS

مخفف عبارت RDFS

Regressive Discrete Fourier Series
سری فوریه گسسته کاهنده (RDFS) که در...
CCI

مخفف عبارت CCI

Commodity Channel Index
اندیکاتور CCI نخستین بار توسط دونالد...
MACD

مخفف عبارت MACD

Moving Average Convergence Divergence
MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد...
IEO

مخفف عبارت IEO

Initial Exchange Offering
روشی برای جمع آوری کمک های مالی که برای...
IGTV

مخفف عبارت IGTV

InstaGram Television
اینستاگرام اجازه پخش فیلم‌های طولانی‌تر...
EAP

مخفف عبارت EAP

Early Access Version
نسخه ای جدید از نرم افزار که زودتر از...