مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LEEP
مخفف عبارت LEEP
Loop Electrosurgical Excision Procedure
جراحی با حلقه الکتریکی (LEEP)، که در آن...
ACPI
مخفف عبارت ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
ACPI به معنی پیکربندی پیشرفته و...
IPS
مخفف عبارت IPS
Intellectual Power Supply
ips یا منابع تغذیه هوشمند دستگاهی است...
توانیر
مخفف عبارت توانیر
توليد و انتقال نيروی برق ايران
توسعه سریع صنعت برق در ایران فکر ایجاد...
THD
مخفف عبارت THD
Total Harmonic Distortion
THD به معنای اعوجاج هارمونیکی کل و از...
EPCC
مخفف عبارت EPCC
Electronic Power Control Communication
مهندسی برق و الکترونیک (EPCC) دانش...
PWUT
مخفف عبارت PWUT
Power and Water University of Technology
دانشگاه صنعت آب و برق∗ - شهید عباسپور...
APM
مخفف عبارت APM
Advanced Power Management
رابط برنامه سازی کاربردی (API) که توسط...
RTG
مخفف عبارت RTG
Radioisotope Thermoelectric Generator
مولد گرما-الکتریکی ایزوتوپی (RTG)...