مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LEEP

مخفف عبارت LEEP

Loop Electrosurgical Excision Procedure
جراحی با حلقه الکتریکی (LEEP)، که در آن...
ACPI

مخفف عبارت ACPI

Advanced Configuration and Power Interface
ACPI به معنی پیکربندی پیشرفته و...
IPS

مخفف عبارت IPS

Intellectual Power Supply
ips یا منابع تغذیه هوشمند دستگاهی است...