مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NYCC

North Yorkshire County Council

شورای شهر شمالی یورکشایر
NYCC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود