مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CHTML

Compact Hypertext Markup Language

نسخه ساده شده از HTML که از آن برای ایجاد صفحات وب برای سرویس NTT DOCOMO iMode در گوشی های موبایل استفاده می شود . CHTML بطور خاص برای iMode استفاده می شود که فقط در ژاپن و همچنین توسط چند اپراتور در اروپا استفاده می شود. اکثر گوشی ها و اپراتورها در عوض از استاندارد XHTML برای وب سایت های موبایل استفاده می نمایند.
CHTML
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود