مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SED

مخفف عبارت SED

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان از تأسیس...
KPD

مخفف عبارت KPD

Kommunistische Partei Deutschlands
حزب کمونیست آلمان حزبی سیاسی بود که در...
FUC

مخفف عبارت FUC

Front Uni pour le Changement
جبهه متحد برای تغییر دموکراتیک (FUC -...
INF

مخفف عبارت INF

Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد که...
MSK

مخفف عبارت MSK

Medvedev Sponheuer Karnik scale
مقیاس مدودف–شپونهویر–کارنیک یا ام‌اس‌کی...
DMIS

مخفف عبارت DMIS

Disaster Management Information System
نرم‏افزار مدیریت بحران كليه گزارش‏ها را...
KGB

مخفف عبارت KGB

Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti
کِی‌جی‌بی (KGB) مخفف نام اداره اطلاعات...