مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VSCode

Visual Studio Code

نرم افزار متن باز کد نویسی همه زبان ها که توسط شرکت مایکروسافت در سال ۲۰۱۵ منتشر شد.
VSCode
ارسال نظر

ارسال نظر