مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LOC

مخفف عبارت LOC

Limiting Oxygen Concentration
محدود کردن غلظت اکسیژن، (LOC)، یا غلظت...
BF

مخفف عبارت BF

Basic Function
تست هایی که در راه اندازی پالایشگاه های...
GIS

مخفف عبارت GIS

Gas Insulated Switchgear
GIS (پست با عایق گاز) پست هایی هستند که...
LSP

مخفف عبارت LSP

Larchin Structural Pars
شرکت فنی مهندسی لارچین سازه پارس در...