مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CPCR

مخفف عبارت CPCR

Cardio Pulmonary Cerebral Resuscitation
اقداماتی است كه به منظور برقراری گردش...
LPI

مخفف عبارت LPI

Linux Professional Institute
ال‌پی‌ای یا بنیاد حرفه‌ای لینوکس (LPI)...