مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CHM

Compiled HTML

CHM فايلهاي راهنماي برنامه ها که مخفف Compiled HTML است. نوع ديگر فايل راهنما HLP است. فهرست راهنماي برنامه ها که با فشردن دکمه F1 فعال مي شود از اين نوع فايل مي باشند. براي ساخت اين فايلها از برنامه winchm يا Powerchm استفاده کنيد.
CHM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود