مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NOD1

مخفف عبارت NOD1

Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing protein 1
پروتئین شمارهٔ ۱ اُلیگومریزاسیون حاوی...
PTH

مخفف عبارت PTH

Para Thyroid Hormone
هورمون ماده‌ای شیمیایی است که در غدد...
SSRI

مخفف عبارت SSRI

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor
مهارکننده‌های بازجذب سروتونین با نام...