مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CI

مخفف عبارت CI

Continuous Integration
یکپارچه‌سازی مداوم و یا ادغام مداوم...
ABS

مخفف عبارت ABS

Anti-lock Braking System
سیستم ترمز ای بی اِس یکی ازبهترین راهها...