مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TCM

مخفف عبارت TCM

Traditional Chinese Medicine
پزشکی سنتی چینی (TCM)، مجموعه‌ای از...
MCS

مخفف عبارت MCS

Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...
CSS3

مخفف عبارت CSS3

Cascading Style Sheets Third
سی‌اس‌اس (CSS) در کنار اچ‌تی‌ام‌ال...
OCT

مخفف عبارت OCT

Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، نوعی...
GAN

مخفف عبارت GAN

Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه های...
LIGA

مخفف عبارت LIGA

Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...
OBS

مخفف عبارت OBS

Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...