مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EDIFACT

مخفف عبارت EDIFACT

Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport
تبادل الکترونیکی اطلاعات برای امور...
LGQ

مخفف عبارت LGQ

Loop Quantum Gravity
گرانش کوانتومی حلقه‌ای (LQG)، یک نظریه...
CNN

مخفف عبارت CNN

Convolutional Neural Network
شبکه‌های عصبی پیچشی یا همگشتی (CNN یا...
TCM

مخفف عبارت TCM

Traditional Chinese Medicine
پزشکی سنتی چینی (TCM)، مجموعه‌ای از...
MCS

مخفف عبارت MCS

Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...
CSS3

مخفف عبارت CSS3

Cascading Style Sheets Third
سی‌اس‌اس (CSS) در کنار اچ‌تی‌ام‌ال...
OCT

مخفف عبارت OCT

Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، نوعی...