مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UCL

مخفف عبارت UCL

University College London
کالج دانشگاهی لندن معروف به یو سی ال...
UCL

مخفف عبارت UCL

UEFA Champions League
لیگ قهرمانان اروپا (که معمولاً با نام...