مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CFZ

مخفف عبارت CFZ

Chabahar Free Zone
چابَهار (چاه‌بهار، چهاربهار) (به بلوچی:...