مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شاپا

مخفف عبارت شاپا

شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها...
MOM

مخفف عبارت MOM

Minutes of Meeting
خلاصه مذاکرات در جلسات و تصميمات اتخاذ...
DTD

مخفف عبارت DTD

Document Type Definition
تعریف نوع سند یا دی‌تی‌دی (DTD) وظیفه...
ساها

مخفف عبارت ساها

ﺳرويس ارتباط هوايی ارتش
هواپیمایی ساها (ﺳرويس ارتباط هوايی...