مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

نوپا

مخفف عبارت نوپا

نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران
«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران»...
OEIS

مخفف عبارت OEIS

Online Encyclopedia of Integer Sequences
دانشنامه برخط دنباله‌های صحیح (OEIS یا...