مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRS

مخفف عبارت IRS

Internal Revenue Service
خدمات درآمد داخلی (IRS) سازمان دولتی و...
RFI

مخفف عبارت RFI

Radio France Internationale
رادیو بین‌المللی فرانسه یا به‌صورت مخفف...
DFG

مخفف عبارت DFG

Deutsche Forschungs Gemeinschaft
بنیاد پژوهش آلمان (د.اف.گ)، سازمان...
GMU

مخفف عبارت GMU

Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
IBA

مخفف عبارت IBA

Israel Broadcasting Authority
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی...
APC

مخفف عبارت APC

Association for Progressive Communications
انجمن ارتباطات پیشرو - (APC)، یک سازمان...
TI

مخفف عبارت TI

Transparency International
شفافیت بین‌الملل یک سازمان غیر دولتی...