مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مپتا

مخفف عبارت مپتا

موسسه پژوهشی تدبیر اندیشان
موسسه پژوهشی تدبیراندیشان علم ایران...
IGTV

مخفف عبارت IGTV

InstaGram Television
اینستاگرام اجازه پخش فیلم‌های طولانی‌تر...
IAB

مخفف عبارت IAB

Interactive Advertising Bureau
موسسه آمریکایی دفتر آگهی‌های تعاملی...
نجات

مخفف عبارت نجات

نیروهای جهادی انقلابی تخصصی
موسسه فرهنگی دیجیتال نجات تحت حمایت...
JSA

مخفف عبارت JSA

Japanese Standards Association
موسسه استاندارد ژاپن، در کشور ژاپن که...
CFA

مخفف عبارت CFA

Center For Astrophysics
مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونین (CFA)...