مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IMIDRO

مخفف عبارت IMIDRO

Iranian Mines And Mining Industries Development And Renovation Organization
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع...
ACID

مخفف عبارت ACID

Atomic, Consistent, Isolated, and Durable
ACID از 4 قاعده تشکیل شده است (Atomic,...