مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TDS

مخفف عبارت TDS

Total Dissolved Solids
کل مواد جامد محلول (TDS)، اندازه‌گیری...
VPAID

مخفف عبارت VPAID

Video Player-Ad Interface Definition
یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کننده...
WCMS

مخفف عبارت WCMS

Website Content Management System
سیستم مدیریت محتوای وب که با نام...
CGI

مخفف عبارت CGI

Common Gateway Interface
واسط دروازهٔ مشترک (سی‌جی‌آی) یک متد...
DRM

مخفف عبارت DRM

Digital rights management
مدیریت حقوق دیجیتال به فناوری‌هایی گفته...
HTML

مخفف عبارت HTML

Hyper Text Markup Language
اچ‌تی‌ام‌ال یا زنگام (زبان نشانه‌گذاری...