مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TUMS

Tehran University of Medical Science

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان تهران است.

این دانشگاه موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران را نیز اداره می‌کند.
TUMS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود